Danışma Hattı

Kalite Politikası

Kalite Politikası

Kalitenin şirketimiz için vazgeçilmez bir yaşam biçimi olduğu yaklaşımıyla;


Faaliyetlerimizi, ortaklarımıza, çalışanlarımıza, halkımıza karşı sorumluluk bilinciyle gerçekleştirmek,
İş gücü, para, zaman ve malzeme dahil tüm kaynakları, şirket hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli şekilde kullanmak,
Teknolojik yenilikleri yakından takip ederek uygulamak,
Müşteri beklentilerinin ötesine geçerek tam olarak müşteri memnuniyetini sağlamak,
Çalışanların kendilerini geliştirmelerine ve kendi iş süreçlerini iyileştirmelerine imkan sağlamak
Sürekli iyileştirme faaliyetlerini günlük yaşamın bir parçası haline getirmek,
ISO 9001, 2000 kalite yönetimi sistemini etkin bir şekilde şirketin iktisadi, hayatında uygulamak,
Yukarıda belirtilen tüm faktörleri bir zihniyet ve felceli alt yapıya oturtmak için iş gücünü sürekli olarak eğitmek.

 

Ar-Ge Faaliyetleri;

Ergaz, LPG sektöründe otogaz, dökmegaz ve tüplügaz segmentlerinde faaliyetlerine devam etmektedir.
LPG içerik olarak standartlar dahilinde tanımlı bir ürün olup içeriğindeki farklılıklar sebebi ile evsel, ticari veya otogaz olarak kullanımında farklılıklar arz etmektedir.
Ergaz müşteriye sunduğu LPG nin özelliklerini akredite edilmiş laboratuvarlarda sürekli kontrol ettirmekte ve müşterilerine standartlara uygun LPG pazarlama çalışmalarını sürdürmektedir.LPG dolum ve depolama faaliyetleri belirli standartlar çerçevesinde uygulanmaktadır.
Ergaz standartların gerektirdiği güvenlik ve teknoloji uygulamalarını gerçekleştirmekle birlikte kendi tesislerinde verimlilik artışı sağlamak için çalışmalar yapmaktadır.
Dolum süreci sonrasında Ergaz güvencesini gösteren garanti mühür kapak, önceden tüplere insan gücü ile takılmaktayken, geliştirilen shrink mühür kapak uygulaması ile otomatik olarak takılmaya başlanmıştır. Yine tüplerde plastik dara halkası yerine hologram polo kullanılmaya başlanmıştır.
Tüm tesislerimizde TSE standartları ve mevzuata uygun olarak kurulmuş bulunan Tüp Bakım ve Periyodik Test Üniteleri?nde, tüplerimizin bakım, onarım, kumlama, boyama ve hidrostatik basınç testleri itina ile yapılmaktadır.
Şirketimizin LPG sektörü dışında alternatif yakıtlar, petrol, su vs. ile ilgili Ar-Ge çalışmalarımız hızla devam etmektedir.
 

Teknoloji üretimi en önemli Ar-Ge hedefidir.